skip to Main Content

Pastorale hulp

Soms zit het even tegen. Je maakt je zorgen  over je huwelijk, over je relatie met Jezus of hebt moeite met het verwerken van een verlies. Op zo’n moment is het goed om een luisterend oor te hebben. Dat oor, dat zijn onze pastorale teams.

Waarom pastorale hulp?

In Gods gemeente zijn wij aan elkaar gegeven om elkaar tot steun te zijn. We kunnen helpen bij praktische problemen of bij het vinden van antwoorden door samen in de Bijbel te lezen. Wat vertelt Gods woord ons? En hoe kan je daar kracht uit putten?

Om deze hulp te kunnen bieden helpen we elkaar (aandachtspastoraat) en is er het pastorale team.

Aandachtspastoraat

Omzien naar elkaar is belangrijk. In liefde er voor elkaar zijn, naar elkaar luisteren, elkaar steunen, troosten, bemoedigen.  Dit kan door een gesprek in de kerk,  de huiskring, maar ook op een gebedsavond of  jeugdavond. Veel mensen krijgen tijdens hun leven te maken met moeilijke dingen: ziekte, dood, echtscheiding, eenzaamheid, werkloosheid, noem het maar op. Je kunt er behoorlijk mee in de knoop zitten. Het is fijn om elkaar te helpen en te onderzoeken wat God ons wil leren.

Het pastorale team

De pastorale medewerkers weten wat er kan spelen in een mensenleven. Ze hebben geleerd om goed te luisteren. Zij  willen er zijn voor mensen die in de knoop zitten. Aan de hand van de Bijbel begeleiden zij mensen op hun levensweg. Leden van het pastoraal team, maar ook de voorganger, begeleiden gemeenteleden in geestelijke nood of bij persoonlijke problemen. Het zijn problemen die niet snel opgelost zijn, vaak is lange tijd bemoediging en troost nodig. Indien nodig wordt doorverwezen naar professionele, bij voorkeur christelijke, instanties.

Loopt u vast. Heeft u behoefte aan pastorale ondersteuning? Laat het ons weten, door contact met ons op te nemen.

Back To Top