skip to Main Content

Jonge gezinnen

Het is niet altijd makkelijk om een gezin op te voeden zoals God het heeft bedoeld. Vaak voed je je kinderen voor een groot deel op zoals je ouders het deden. Toch zijn er vaak heel veel vragen. En misschien wil je het zelfs wel doelbewust anders doen. Als gemeente willen we helpen die vragen te beantwoorden en  praktische toerusting bieden als het gaat om de (geloofs)opvoeding van kinderen.

Voorbeeld

Wie kan je helpen bij die vragen? Wij denken dat de beste ideeën komen van mensen die in dezelfde situatie zitten als jij en mensen die al ervaring hebben met de situatie waarin jij verkeert. Door in gesprek te gaan ontstaat herkenning, ondersteuning en bemoediging. Iets wat alle ouders nodig hebben.

Psalm 78

Als uitgangspunt voor de opvoeding gebruiken we de Bijbel. Die zegt veel over opvoeden, maar als niemand je helpt om de vertaalslag te maken naar de praktijk van alledag, dan is ’t best lastig. Psalm 78 heeft het over de ‘aloude verborgenheden’. Dat vraagt om studie, om nadenken, om kennisvergaring en kennisoverdracht. Dat is wat anders dan een oppervlakkig televisieprogramma waarin wat trucs worden aangeleerd, of een opvoedprogramma waarin je ouders vertelt hoe ze het moeten doen.

Toerusten in de opvoeding

Wij willen graag jonge ouders toerusten in de (geloofs)opvoeding van hun kinderen, opdat zij Gods waarheden weer aan hun kinderen kunnen doorgeven.

Back To Top